Ulighed i sundhed

Steno Diabetes Center har i samarbejde med Diabetesforeningen og Region Syddanmark udviklet et sundhedspædagogisk koncept  i projektet ’Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber’.

Projektet modtog støtte fra SATS-puljen (2013-2014): Forebyggelse af ulighed i sundhed i det behandlende sundhedsvæsen.

Konceptet er udviklet til brug for sundhedsprofessionelle i patientuddannelse og skal medvirke til at give sundhedsprofessionelle større viden om og kompetencer til at anvende sundhedspædagogiske metoder i samarbejdet med sårbare patienter med kronisk sygdom.

Konceptet består af en guide og ni sundhedspædagogiske værktøjer.

Guiden behandler begrebet sårbarhed i forbindelse med patientuddannelse og beskriver de særlige omstændigheder og udfordringer, der kan være i forbindelse med at arbejde med sårbare patienter i patientuddannelse. Guiden giver desuden anbefalinger til rammer og strukturelle tiltag, der hensigtsmæssigt at indtænkes i arbejdet med denne målgruppe samt trin-for-trin vejledninger til brug af de udviklede værktøjer.

Download Guiden

Download de 9 værktøjer. Alle er i web-venlig format til print, sat op med en forside og bagside, så vær opmærksom på det, når du printer.

1. Min dag
Min dag-ark
Trin-for-trin vejledning

2. Tjek ind
Trin-for-trin vejledning 

3. Vores spilleregler
Trin-for-trin vejledning 

4. Min nære verden
Cirkel, A3
Cirkel, A4 
Bordkort 
Trin-for-trin vejledning 

5. Min kontakt til fagpersoner
Cirkel, A3 
Cirkel, A4 
Bordkort 
Trin-for-trin vejledning

6. Fup eller fakta
Fup og Fakta skilte 
Forslag til udsagn 
Trin-for-trin vejledning 

7. Hvor er jeg?
Smileys 
Trin-for-trin vejledning 

8. Vi rykker
Spilleplade, A3 
Spilleplade, A4
Kort 
Trin-for-trin vejledning 

9. Tjek ud
Trin-for-trin vejledning 

Sidst opdateret 17-01-2017