EMMA: Dialogværktøjer til diabeteskonsultationer

Dialogværktøjerne EMMA (Empowerment, Motivation & Medical Adherence) er udviklet til at inspirere sundhedsprofessionelle til udvikling af handlekompetence og egenomsorg hos personer med diabetes.

Dialogværktøjerne henvender sig til sygeplejersker, diætister, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre fagpersoner, der underviser personer med diabetes.

EMMAs mundtlige og skriftlige dialogværktøjer sætter fokus på at optimere og implementere den medicinske behandling hos den enkelte patient med det formål at opnå medical adherence og forbedre blodglukosekontrol. EMMA giver inspiration og konkrete øvelser til at:

  • Opfange, afklare og korrigere misforståelser om medicinbrug
  • Identificere udfordringer og forhindringer, som patienten oplever i forbindelse med den medicinske behandling
  • Individualisere konsultationen gennem patientdeltagelse og dialog
  • Forbedre patientens handlekompetence og skabe empowerment
Konceptet består af 24 værktøjer:

1. Refleksionsværktøjer
Velegnede til en indledende dialog om de udfordringer, som patienten oplever i relation til sin sygdom og behandling af den.

2. Målsætningsværktøjer
Velegnede til, undervejs og afslutningsvis i et forløb, at hjælpe patienten med at planlægge og fastholde mål for forandringer.

3. Læring og viden
Hensigten med værktøjerne i denne kategori er at arbejde med den viden og læring, som er specielt relevant for den enkelte patient.


Download værktøjerne
Download booklet

Sidst opdateret 10-01-2017

Kontakt

Annemarie Varming
Forsker

E-mail:
annemarie.varming@regionh.dk

Øvelse - Mine udfordringer

Formål med øvelsen er, at patienten udvælger de væsentligste udfordringer i hverdagen med type 2 diabetes.

Øvelse - Min dag

Formålet med øvelsen er, at patienten og behandler sammen får indsigt i en konkret hverdag hos patienten.

Øvelse - Mål og plan

Formålet med øvelsen er, at patienten sætter sig et mål og udarbejder en plan i samarbejde med de professionelle.