Forskningsprojekter personer med type 2 diabetes

BolusCal2 projektet.

I BolusCal2 forskningsprojektet undersøges effekten af kulhydrattælling med hjælp fra en automatisk bolus-beregner hos personer med insulinbehandlet type 2 diabetes.

Dapkid

I projektet undersøges om, der er effekt af behandling med dapagliflozin på sammensætning af proteiner i urinen hos personer med type 2 diabetes.

DD2 følger udviklingen af type 2 diabetes i Danmark

Projektet følger udviklingen af type 2 diabetes i Danmark.

FIGARO FIDELIO

FIGARO undersøger om Finerenone kan reducere forekomsten af hjertekar-sygdom sammenlignet med standard behandling. FIDELIO undersøger om Finerenone kan påvirke udviklingen af diabetisk nyresygdom sammenlignet med standard behandling.

PRIORITY

I studiet undersøges, om vi ved hjælp af en særlig urinprøve tidligt i sygdomsforløbet kan identificere de diabetikere, der har forhøjet risiko for at udvikle nyresygdom

Samtalebesøg - Ny støtte til patienter, der tager medicin for deres type 2 diabetes

Samtalebesøg er en ny form for ambulant besøg, hvor patient og sygeplejerske anvender forskellige samtaleark i dialogen under besøget.

StenoDot - vitamin D og komplikationer

Er der en sammenhæng mellem plasma D-vitamin og udviklingen af komplikationer hos patienter med diabetes?

Sustain - semaglutide - ugentlig GLP-1 behandling

Undersøger om præparatet Semaglutide kan indgå i diabetesbehandlingen.

Sidst opdateret 30-05-2016

Som patient på Steno kan du blive spurgt, om du vil deltage i et forskningsprojekt. Læs mere